Kultur och Underhållning

Kafka och Kundera – de kända tjeckiska författarna

Franz KafkaFranz Kafka

Även om Franz Kafka var född och uppvuxen Prag-medborgare dröjde det ända till 2004 (dvs. åttio år efter hans död) innan staden hyllade hans prestationer genom att bygga en distinkt staty på Dušní street i Gamla Stans distrikt. Kafka kunde tala tjeckiska flytande men tyska var hans modersmål och det var detta språk han beslutade sig för att skriva på. Förvisso är det många ledande forskare som vidmakthåller att hans idiosynkratiska verk är mycket svåra förstå till fullo på något annat språk än hans modersmål tyska. Som ett resultat har tjeckerna  aldrig riktigt betraktat Kafka som en landsman. Men det har inte hindrat en hel kedja av restauranger och kaféer i området han bodde i, Josefov (ett judiskt området som ofta besöks av turister), från att använda hans namn i kommersiellt syfte.

Milan Kundera

Den andra stora tjeckiska litterära jätten, Milan Kundera, har också upplevt liknande problem som Kafka. Många av hans verk är skrivna på franska eftersom Kundera faktiskt bodde i Frankrike under sjuttiotalet.

En än gång har många av hans landsmän betraktat honom i mindre fördelaktig dager så som de ofta gör med alla som lyckades undvika den hårda kommunisteran i deras hemland. Kunderas mest berömda verk, “Varats olidliga lätthet”, publicerades under 1984 men kom inte ut på tjeckiska förrän 2006, delvis på grund av författarens missnöje med alla de tidigare försöken att översätta den.

I oktober 2008 fångades författaren, som tidigare höll låg profil, i en mediastorm när en tjeckisk tidskrift publicerade en artikel som antydde att han varit kommunistinformatör. Kundera tillbakavisade kraftigt dessa anklagelser.

Andra tjeckiska litterära författare

För att få en bättre förståelse för tjeckernas uppfattning av tjeckisk litteratur av hög kvalitet, är det en bra plan att undersöka några andra, mindre kända, verk. Det judiska samfundet under de tidiga 1900-talet, som var behäftat med problem, producerade andra stora författare förutom Kafka. Dessa inkluderar Max Brod (som anmodades förstöra Kafkas texter efter hans död) och romanförfattaren Gustav Meyrink (som skrev “Golem”) och Paul Leppin (som skrev “Severins resa in i mörkret”), som båda skrev isande berättelser om Habsburgs-regimens sista dagar. Överlevande från förintelsen, som Arnošt Lustig och Jiff Weil, den senare fortfarande en fixfigur i den produktiva teaterscenen i Prag, upprätthåll denna tradition.

På andra ställen i denna genre kan du hålla ögonen öppna efter Ivan Klímas politiska romaner, Ludvik Vaculík revolutionsverk och Jiřf Kolářs alternativa poesi, bara för att nämna några.

Ytterligare vikt bör fästas vid Jaroslav Hašek, som producerade den möjligen mest välkända karaktären i tjeckiska romaner: den gode soldat Švejk, från hans bok (med samman namn) som skrev 1923. Romanen, som utspelar sig under första världskriget, återger Švejks upplevelser, en militärveteran som är så entusiastisk över att följa order exakt så att många är osäkra på om han på ett smart sätt försöker störta den mäktiga österrikiska-ungerska regimen eller om han bara är en dåre.

Tjeckerna gillade attityden hos bokens hjälte som representerade ett antietablissemang och många restauranger och pubar i staden hänvisar till honom. Både författaren och karaktären har fått asteroider uppkallade efter sig – 7896 Švejk och 2734 Hašek.  Skrifterna från den tidigare dissident-presidenten och pjäsförfattaren, Václav Havel, inspirerar också fortfarande. Havels handlingar under kommunistregimen ledde ofta till fängelsedomar. Under senare, mer progressiva, tider har breven som han skrev till sin fru från denna era sålts som “Brev till Olga”. Efter att han drog sig tillbaka från sitt yrke vid Pragborgen, har den beskäftiga och introverte författaren, återigen funnit en bred publik efter att ha återvänt till sitt skrivande.

Relaterade artiklar

Back to top button