ประวัติศาสตร์

ผลกระทบจากลัทธิคอมมิวนิสต์

มรดกสืบทอดของลัทธิคอมมิวนิสต์ยังคงดำรงอยู่ในชีวิตและจิตใจของสาธารณรัฐเช็กและยังคงส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อประชาชน เช่นเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักฐานที่เห็นก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์ยังคงช่วงชิงหลายสิ่งหลายอย่างไปจากประชาชนชาวเช็กและประชาชนต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตเมื่อปราศจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้ยังคงมีอยู่ต่อไป

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ คงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าการใช้ชีวิตของชาย หญิง และเด็กในช่วงเวลานั้นเป็นเช่นไรกันแน่ ในยุคนั้น รัฐบาลควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกของปวงชนอย่างยิ่ง และเป็นไปได้ว่าคุณจะตกงานหรือลูก ๆ ของคุณจะถูกขึ้นบัญชีดำสำหรับการจ้างงานในอนาคตหากคุณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ คุณคงจะจินตนาการได้ว่าคนส่วนใหญ่จงเกลียดจงชังระบบนี้แต่พวกเขาไม่สามารถต่อต้านหรือพูดออกมาได้ ความรู้สึกสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วหย่อมหญ้าของรัฐที่ต้องการเป็นอิสระจากพันธนาการแต่ก็ทำไม่ได้

มรดกจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทัศนคติของประชาชนชาวเช็กต่อสิ่งสำคัญในชีวิต ระบบคอมมิวนิสต์ทำลายความเป็นปัจเจกบุคคลและทำให้ประชากรเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน คือเป็นกลุ่มคนที่ปราศจากทัศนคติ ทักษะคุณค่าส่วนบุคคล ส่งผลทำให้คนเช็กกลายเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกและเก็บตัวซึ่งยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน เนื่องจากชาวเช็กส่วนใหญ่ไม่มีความคิดที่ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบโดยรวมได้และพวกเขาสามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้ทั้งหมด

แม้ว่าจะมีการปราบปรามทางการเมืองและการควบคุมที่โหดร้ายรุนแรงจากรัฐบาล ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่มีความทรงจำที่ดีต่อยุคนี้ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดก็ตาม หลายคนจดจำยุคนี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่รัฐจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับประชาชน ทุกคนมีที่อยู่อาศัยและงานที่มั่นคง ซึ่งแตกต่างกับทุกวันนี้ที่ประชาชนต้องคอยกังวลกับการจำนอง ใบแจ้งหนี้ ความมั่นคงของงานและปัจจัยอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ตึงเครียดมากกว่าในช่วงของการปกครองที่ผ่านมา โดยพื้นฐานแล้ว ผู้คนที่ไม่มีความทะเยอทะยานสูงส่งนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์จัดหาให้ แต่สำหรับคนที่ทะเยอทะยานแล้วกลับชอบความจริงที่ว่าพวกเขามีอิสรภาพในการไขว่คว้าความฝันในโลกยุคปัจจุบัน

 สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ขาดหายไป ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากคือ อารมณ์ขันของชาวเช็ก เราสามารถพบเห็นได้จากภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี 1989 ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีอารมณ์ขันแบบตลกร้ายและเฉียบแหลมซึ่งสื่อออกมาผ่านตัวละครที่พยายามผ่อนคลายกับการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มีการผลิตภาพยนตร์เช่นนี้ขึ้นหลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เหล่านี้คือการต่อต้านผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคับข้องใจที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดช่วงการปกครองที่กดขี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button