Atrakce

pražské synagogy

Staronová synagoga

Tato budova, známá jako nejstarší synagoga v Evropě, pochází z konce 13. století a byla na jednom místě hlavním místem uctívání židovské komunity. Kromě toho, že jde o významnou lokalitu, je také jednou z nejkrásnějších budov v Praze. Stavba má dvoulodní síň členěnou pilíři, nad nimiž spočívá unikátní pětiramenná klenba. Kazatelna stojí uprostřed synagogy za železnou mříží z 15. století . Obklopují ho také lavice pro vysoké členy židovské komunity. Jedno ze sedadel zdobí Davidova hvězda, kde sedí legendární rabín Low. Pět knih Mojžíšových, známých jako Tóra, spočívá v bimě, která je obrácena na východ. Budova nebyla vždy jako dnes. Ve 14. století byla přistavěna vstupní síň, ve které byly umístěny pokladny pro výběrčí daní. Člověk prochází pod reliéfem složeným z listů a hroznů ze vstupní haly do hlavní haly. Dvanáct větví symbolizuje dvanáct izraelských kmenů rašících z jednoho keře. Synagoga je také domovem mnoha legend a je jedinou synagogou v Praze, kde se stále konají bohoslužby.

Old New Synagogue

Vysoká synagoga

Nachází se přímo naproti Staronové synagoze a byla postavena ve stejné době jako židovská radnice na konci 16. století . V jednu chvíli byly oba objekty spojeny vchodem v prvním patře, který je však od konce 19. století zděný. Býval také místem setkávání židovské komunity, ale nyní slouží jako výstavní síň s textiliemi Židovského muzea.

Klausova synagoga

Tato synagoga je veřejná budova, která dostala své jméno podle tří menších budov zvaných klauses, ze kterých je postavena. V jedné z těchto budov byla slavná talmudská škola, ve druhé byla synagoga a ve třetí nemocnice. Interiér budovy tvoří nádherné štuky a obsahuje valenou klenbu se čtyřmi páry lunet. Dnes je v synagoze umístěna expozice hebrejských tisků a rukopisů mapujících historii Židů v Evropě až do středověku. Budovu obklopuje mnoho legend, včetně té, která říká, že andělé nesli kameny, které budovu tvoří, a od té doby ji chrání, včetně jejího přežití prostřednictvím dvou požárů.

Pinkasova synagoga

Tato synagoga, pojmenovaná podle rabína, který ji založil, pochází z 15. století . Dnes je věnována českým a moravským židovským obětem holocaustu. Interiér obsahuje jména 77 297, kteří přišli o život v rukou nacistů. Během své životnosti byla budova několikrát přestavována díky četným povodním.

Maiselova synagoga

Mordechai Maisel postavil tuto synagogu jako soukromé místo uctívání. Maisel byl v té době hlavou židovské obce, a proto dostal od císaře zvláštní povolení ke stavbě synagogy. Protože Maisel patřil k nejbohatším lidem, postavil synagogu, vydláždil ulice židovského města a rozšířil nemocnici. Byla to největší pražská synagoga, ale současnou podobu dostala až po faceliftu v 19. století . V době nacistické okupace zde synagoga uchovávala ukradený židovský majetek a dnes je v ní uloženo množství předmětů z židovského muzea.

Starý židovský hřbitov

Nachází se vedle Klausové synagogy, je významný, ale není přesně známo, kdy byl hřbitov založen. Hřbitov je nyní uzavřen, ale nejstarší náhrobní kameny pocházejí z roku 1439 a jsou také místem posledního odpočinku Avigdora Kara, který žil v roce 1389. Od té doby sloužil až do roku 1787. Protože židovská komunita měla k dispozici pouze jeden hřbitov, rychle jí došel prostor a Židé museli začít pohřbívat lidi jeden na druhém ve vrstvách. Nyní se odhaduje, že pod dvanácti tisíci náhrobky je 80 000 hrobů ve dvanácti vrstvách. Mnohé z těchto náhrobků zobrazují jméno zesnulé osoby a sdílejí o nich také některá fakta. Mnoho z nich má emblémy symbolizující různé klany, povolání a jména. Na rozdíl od jiných židovských hřbitovů se na tomto nachází reliéfy zobrazující lidské podoby. Ty se často nenacházejí kvůli svatému zákonu, který říká, že zobrazování lidí je arogantním pokusem napodobit Boží dílo. V důsledku toho několik nedokonalostí umožnilo umělcům obejít zákon.

Starý židovský hřbitov

Související články

Back to top button