Čekiškos frazės

Čekų Kalba

Oficiali Čekijos Respublikos kalba yra Čekų, kuria kalba 95% valstybės gyventojų. Tačiau nesijaudinkite, kadangi didesniuose miestuose jūs galite būti lengvai suprastas kalbant Anglų kalba. Senesnės Čekų kartos taip pat kalba Rusiškai ir jūs taip pat galite pabandyti kalbėti Vokiškai. Prancūzų, Italų ir Ispanų kalbos nėra itin paplitusios. Čekų kalba yra glaudžiai susijusi su Slovakų ir Lenkų kalbomis. Slovakai ir Čekai gali vieni kitus suprasti.

Pagrindinės Čekų Frazės

Išmokus keletą Čekiškų frazių, jūsų apsilankymą Prahoje ne tik pavers lengvesniu, bet ir nustebins vietinius, kurie bus pamaloninti jūsų pastangų ir vertins jūsų bandymą.

Laba diena – Dobry den – (dobreh den)
Labas rytas – Dobre rano – (dobreh rahno)
Labas vakaras – Dobry vecer – (dobreh vehcher)
Labanakt – Dobrou noc – (dobroh nots)
Viso gero – Nashledanou – (nas-klehdanoh)
Prašau – Prosim – (proseem)
Ačiū – Dekuji – (dyekooyi)
Taip / Ne – Ano / Ne – (ano / ne)
Atsiprašau – Prominte – (prominyte)
Mano vardas – Jmenuji se … – (ymeenooye se)
Kiek kainuoja? – Kolik? – (kolik)
Kaip ilgai? – Jak dlouho? – (yak dloh-ho)
Kur yra … ? – Kde je … ? – (gde ye)
Aš norėčiau … – Chtel bych … – (khtyel bikh)
Nesuprantu – Nerozumim – (nerozoomeem)
Kiek valandų? – Kolik je hodin? (kolik ye hodeen)
Ar galiu gauti …? – Mohl(a) bych dostat … ? – (mo-hla
bikh dostat)
Kas tai yra? – Co? – (tso)
Kaip jaučiatės? – Jak se mate? – (yak-se mah-te?)
Ar kalbate angliškai? – Mluvite anglicky? (mlu-veete
an-glits-ki?)
1 – jedna – (yed-na), 2 – dve – (dvye) , 3 – tri – (trzbi),
4 – ctyri – (chti-rzhi), 5 – pet – (pyet), 6 – sest –
(shest), 7 – sedm – (sedm), 8 – osm (osm), 9 – devet
(dev-yet), 10 – deset – (des-et)
Prašom sąskaitą. – Prosim, ucet. – (pro-seem oo-chet)
Padavėja! – slecno – (slech-no)
Padavėjau! – pane vrchni – (pane vrkh-nyee!)

Mokymasis Kalbėti Čekiškai

Deja, Čekų kalba yra itin sudėtinga vakarų Slavų tarmė, kurią sunku mokytis. Daugumai Anglų kalbėtojų ši kalba sunkiai ištariama. Tačiau geroji pusė yra ta, jog nepaisant kelių ypatingų raidžių, kiekviena raidė ir skiemuo yra tariama taip, kaip parašyta. Puikus patarimas yra kirčiuoti pirmąjį žodžio skiemenį, nepaisant žodžio ilgio; kitu atveju žodis taps nesuprantamas.

Jei jūs norite išmokti pagrindinius žodžius ir frazes mes rekomenduojame Čekų frazių knygą, kuri išleista Lonely Planet leidyklos. Anglų turistams, norintiems išmokti Čekų kalbos taip pat siūlomi kursai.

Čekų Abėcėlė

Čekų abėcėlėje yra 42 balsės ir priebalsės, ir dauguma priebalsių yra tariamos kaip ir Anglų kalboje. Čekų abėcėlėje, raidės kurios turi „háček arba mažąjį apskritimą“ (žodyje skambantį kaip č) yra laikomos kaip atskiros raidės ir kurios atsiranda Čekų kalboje po panašių darinių. Dar sudėtingiau, priebalsių darinys ch taip pat yra laikomas kaip atskira raidė ir Čekų kalboje atsiranda po raidės h.

Čekų Abėcėlės Ypatingųjų Raidžių Tarimas

Ch tariama kaip h Angliškai

ř tariama kaip rs žodyje “Persian”

č tariama kaip ch žodyje “church”

ě tariama kaip ye žodyje “yes”

j tariama kaip y žodyje “yellow”

c tariama kaip ts žodyje “tsetse”

ň tariama kaip n žodyje “Canute”

š tariama kaip sh žodyje “shine”

ž tariama kaip s žodyje „pleasure.“

Jaudinatės kad Nesuprasite Čekų Kalbos?

Žinoti valstybės į kurią keliaujate kalbą visada praverčia. Tačiau tai nėra būtina. Jei jūs kalbate Angliškai ar Vokiškai, Prahoje bendrauti nebus sunku. Anglų kalba puikiai naudojama Prahos centriniuose restoranuose bei viešbučiuose taip pat ir tarp miesto jaunesniųjų kartų.

Back to top button