DET TJECKISKA SPRÅKET OCH FRASER

Tjeckiska språket

Det officiella språket i Tjeckien är tjeckiska, som talas av 96% av befolkningen. Men, frukta inte, eftersom du, särskilt i de stora städerna, kan göra dig förstådd på engelska relativt enkelt. Äldre generationer av tjecker talar ryska och du kan även prova tyska. Franska, italienska och spanska talas inte i någon större omfattning. Tjeckiska är även nära besläktat med slovakiska och polska. Slovaker och tjecker kan i allmänhet förstå varandra.

Tjeckiska (Čeština) är det huvudsakliga språket som talas i den Tjeckiska Republiken. Det hör till den västra grenen av den slaviska familjen av indoeuropeiska språk och pressades västerut med det slaviska folket då de anstormades av hunner, avarer och magyarer under 400- och 500-talet. Tjeckiska är även besläktad med polska, dock inte så nära som till slovakiska – vuxna i Slovakien och Tjeckiska Republiken kan vanligtvis förstå varandra även om yngre människor som inte utsatts tillräckligt mycket för det andra språket kan ha svårt att kommunicera. Vid inrättningar som ofta besöks av turister bör du klara dig med enbart engelska. Tyska och ryska är också utbrett men talas mestadels av den äldre generationen. Innan omstruktureringen 1989 så var det obligatoriskt att lära sig ryska i skolan. Nuförtiden lär sig nästan ingen ryska och de flesta föredrar att tala engelska eller tyska.

Enkla tjeckiska fraser

Att lära sig några tjeckiska ord och fraser kommer inte bara göra ditt besök i Prag enklare utan det kommer även att göra lokalinvånarna glada, som kommer att bli nöjda med dina ansträngningar och beundra dina försök.

Hej – Dobry den – (dobreh den)
God morgon – Dobre rano – (dobreh rahno)
God kväll – Dobry vecer – (dobreh vehcher)
God natt – Dobrou noc – (dobroh nots)
Hejdå – Nashledanou – (nas-klehdanoh)
Tack/får jag be om – Prosim – (proseem)
Tack – Dekuji – (dyekooyi)
Ja / Nej – Ano / Ne – (ano / ne)
Ursäkta mig – Prominte – (prominyte)
Jag heter – Jmenuji se … – (ymeenooye se)
Hur mycket? – Kolik? – (kolik)
Hur länge? – Jak dlouho? – (yak dloh-ho)
Vart ligger … ? – Kde je … ? – (gde ye)
Jag skulle vilja … – Chtel bych … – (khtyel bikh)
Jag förstår inte – Nerozumim – (nerozoomeem)
Vad är klockan? – Kolik je hodin? (kolik ye hodeen)
Kan jag få en …? – Mohl(a) bych dostat … ? – (mo-hla
bikh dostat)
Vad är det? – Co? – (tso)
Hur mår du? – Jak se mate? – (yak-se mah-te?)
Talar du engelska? – Mluvite anglicky? (mlu-veete
an-glits-ki?)
1 – jedna – (yed-na), 2 – dve – (dvye) , 3 – tri – (trzbi),
4 – ctyri – (chti-rzhi), 5 – pet – (pyet), 6 – sest –
(shest), 7 – sedm – (sedm), 8 – osm (osm), 9 – devet
(dev-yet), 10 – deset – (des-et)
Notan, tack. – Prosim, ucet. – (pro-seem oo-chet)
Servitris! – slecno – (slech-no)
Kypare! – pane vrchni – (pane vrkh-nyee!)

Att lära sig tjeckiska

Tyvärr är tjeckiska ett ytterst komplext västslaviskt språk och kan vara ganska svårt att lära sig. Många engelsktalande finner det mycket svårt att uttala. De goda nyheterna är att förutom några specialbokstäver, så uttalas varje bokstav och stavelse som de skrivs. Tricket är att alltid betona den första stavelsen i ett ord, oavsett dess längd – i annat fall kommer du göra det obegripligt.

Om du är angelägen att lära dig några grundläggande ord och fraser rekommenderar vi en tjeckisk frasbok från Lonely Planet. Det finns även kurser för engelska turister som är villiga att lära sig tjeckiska.

Det tjeckiska alfabetet

Det är 42 vokaler och konsonanter i det tjeckiska alfabetet, och de flesta konsonanterna uttalas på samma sätt som i engelskan. I det tjeckiska alfabetet anses bokstäver som har en “háček eller liten cirkel” (som i č i ordet självt) vara separata bokstäver och uppträder i tjeckiska index direkt efter deras mer bekanta kusiner. Mer förvirrande är att konsonantkombinationen ch också anses vara en separat bokstav och uppträder i tjeckiska index efter bokstaven h.

Uttalandet av vissa speciella bokstäver i det tjeckiska alfabetet

ch som det engelska h

ř som rs i persiskan

č som ch i church

ě som ye i yes

j som y i yellow

c som ts i tsetse

ň som n i Canute

š som sh i shine

ž som s i pleasure.

Oroar du dig för att inte kunna förstå tjeckiska?

Det är alltid bättre om du kan språket som talas i det land du ska åka till. Men, det är inte nödvändigt. Om du talar engelska eller tyska så klarar du dig i Prag. Engelska talas väl på Prags centrala restauranger och hotell, och bland stadens yngre generation.

Back to top button