Český jazyk a fráze

Czech Flag

Úředním jazykem v České republice je čeština, kterou mluví 96 % obyvatel. Nebojte se však, zejména ve větších městech se anglicky domluvíte poměrně snadno. Starší generace Čechů umí rusky, zkusit jste mohli i němčinu. Francouzština, italština a španělština nejsou široce mluvené. Čeština je také velmi úzce spjata se slovenštinou a polštinou. Slováci a Češi si obecně rozumí.

Český jazyk je zvláštní, protože věty nejsou nutně určeny slovem, ale ohýbáním. Pojem přechylování, který je součástí západoslovanských jazyků, v češtině označuje to, že se mění koncovky slov.

Kdo mluví česky a kde se to mluví?

Domorodce mluvící českým jazykem najdete po celé Evropě v Rakousku, Polsku, Německu, Ukrajině, Chorvatsku a Rumunsku. Navíc i po rozpadu Československé republiky v roce 1992 zůstává na Slovensku více než deset tisíc Čechů.

Existují i lokality mimo Evropu, kde se také mluví česky. Přesto se ve Spojených státech mnoho Čechů usadilo ve městech jako New York, Chicago a Cleveland. Naproti tomu jiní si udrželi obživu v zemědělských komunitách po celém Texasu, Wisconsinu a Nebrasce. V současnosti žije ve Spojených státech téměř 100 000 Čechů.

Počátky češtiny

Čeština se datuje doprava před začátkem 11. století, kdy se začala oddělovat od svého prajazyka staroslověnštiny. Zde nacházíme prvotní známky jeho existence. Z tohoto důvodu bylo široce přijímáno, že historici budou nyní považovat češtinu za dokumentovaný jazyk.

S postupem středověku se čeština stala poměrně složitým jazykem, který měl také mnoho žánrů. Brzy se jazyk začal šířit mimo národní území a byl obzvláště populární v Horním Slezsku a Maďarsku. Jazyk pak ovlivnil další jazyky, jako je polština.

České základní fráze

Naučit se pár českých slovíček a frází vám nejen usnadní pobyt v Praze, ale vždy potěší i místní, kteří budou potěšeni vaším úsilím a budou obdivovat vaši snahu.

Dobrý den – Dobry den – (dobreh den)

Dobré ráno – Dobré rano – (dobreh rahno)

Dobrý večer – Dobry vecer – (dobreh vehcher)

Dobrou noc – Dobrou noc – (dobroh nots)

Sbohem – Nashledanou – (nas-klehdanoh)

Prosím – Prosim – (proseem)

Děkuji – Dekuji – (dyekooyi)

Ano / Ne – Ano / Ne – (ano / ne)

Promiňte – Prominte – (prominyte)

Jmenuji se – Jmenuji se … – (ymeenooye se)

Jak moc? – Kolik? – (kolik)

Jak dlouho? – Jak dlouho? – (jak dloh-ho)

Kde je … ? – Kde je…? – (gde ty)

Rád bych… – Chtel bych … – (khtyel bikh)

Nerozumím – Nerozumim – (nerozoomeem)

Kolik je hodin? – Kolik je hodin? (kolik ye hodeen)

Mohu mít …? – Mohl(a) bych dostat … ? – (mo-hla
bikh dostat)

Co je to? – Co? – (tso)

Jak se máš? – Jak se kamaráde? – (yak-se mah-te?)

Mluvíš anglicky? – Mluvit anglicky? (mlu-veete
an-glits-ki?)

1 – jedna – (yed-na), 2 – dvě – (dvye) , 3 – tri – (trzbi), 4 – ctyri – (chti-rzhi), 5 – pet – (pyet), 6 – sest – (shest ), 7 – sedm – (sedm), 8 – osm (osm), 9 – devet (zatím), 10 – deset – (des-et)

Účet, prosím. – Prosim, ucet. – (zdá se, že oo-chet)

Servírka! – slecno – (sleč-ne)

Číšník! – pane vrchni – (pane vrkh-nyee!)

Učit se česky

Bohužel čeština je velmi složitý západoslovanský jazyk a může být docela obtížné se ji naučit. Pro mnoho anglicky mluvících je velmi obtížné vyslovit. Dobrou zprávou je, že kromě několika speciálních písmen se každé písmeno a slabika vyslovuje tak, jak je napsáno. Trik je vždy zdůraznit první slabiku slova, bez ohledu na jeho délku; jinak to bude nesrozumitelné.

Pokud se chcete naučit pár základních slovíček a frází, doporučujeme český slovníček frází od Lonely Planet. Existují také kurzy pro anglické turisty, kteří se chtějí naučit český jazyk.

Česká abeceda

V české abecedě je 42 samohlásek a souhlásek a většina souhlásek se vyslovuje přibližně stejně jako v angličtině. V české abecedě jsou písmena, která obsahují „háček nebo malý kroužek“ (jako v samotném slově č ), považována za samostatná písmena a objevují se v českých rejstřících hned za svými známějšími bratranci. Více matoucí je, že souhláskové spojení ch je také považováno za samostatné písmeno a objevuje se v českých rejstřících za písmenem h .

Výslovnost pro některá speciální písmena v české abecedě

ch jako Angličané h

ř jako rs v perštině

č jako ch v kostele

ě jako ty v ano

j jako y ve žlutém

c jako ts v tsetse

ň jako n v Canute

š jako sh v lesku

ž jako s v potěšení.

Bojíte se, že nerozumíte češtině?

Vždy je lepší, když znáte jazyk používaný v zemi, do které se chystáte. Není to však nutné. Pokud mluvíte anglicky nebo německy, jste v Praze. Angličtina se dobře domluvíte v restauracích a hotelech v centru Prahy a mezi mladou generací města.

Back to top button