ประวัติศาสตร์

ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก ประวัติศาสตร์ของกรุงปรากมีมานานนับพันปี ในช่วงเวลานี้ เมืองได้เติบโตขึ้นจากปราสาทที่รู้จักกันในชื่อ Vyšehrad ไปสู่เมืองหลวงแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของรัฐสมัยใหม่ของยุโรปอย่างสาธารณรัฐเช็ก

จุดเริ่มต้นของเมือง

‘ความรุ่งโรจน์ที่จะไปถึงดวงดาว’ คือวิธีที่เจ้าหญิง Libuše ในตำนานมองเห็นอนาคตของปรากตามตำนานเก่าแก่ของสาธารณรัฐเช็ก Libuše เป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะสร้างเมืองในอนาคต
นักประวัติศาสตร์ระบุวันที่การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบนที่ตั้งของเมืองในปัจจุบันจนถึงยุคหินตอนต้น อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเมืองนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปราสาทปราก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 870 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ประทับของผู้ปกครองชาวเช็กมานานหลายศตวรรษ

ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของเมือง

ปรากมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 เมื่อกษัตริย์แห่งสาธารณรัฐเช็กและจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดให้เป็นเมืองหลวงของเขา ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งของเมืองมาในปลายศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยของผู้ปกครองชาวเช็กและจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กได้กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในยุโรปตอนกลาง

จากอดีตที่ผ่านมา

ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ปรากได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงของประเทศใหม่ นั่นคือ สาธารณรัฐเชโกสโลวัก ในปี 1993 ได้กลายเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กอิสระ

ชื่อเมือง

ชื่อของปราสาทและทั้งเมืองนั้นตามประวัติศาสตร์เช็กคนแรกที่ได้มาจากธรณีประตูในแม่น้ำวัลตาวา (ภาษาเช็กสำหรับ ‘ธรณีประตู’ หรือ ‘หน้าประตู’ คือ ‘พราห์’ ดังนั้น ‘พราฮา’ จึงเป็นชื่อเช็ก สำหรับเมือง) ที่น้ำตกลงมา มีทฤษฎีอื่นๆ ล่าสุดเกี่ยวกับที่มาของชื่อเมืองนี้ แต่ก็ไม่มีใครสรุปได้ชัดเจนนัก และนี่คือสิ่งที่นักเขียนชาวออสเตรียชื่อดังอย่าง Gustav Meyrink กล่าวถึงชื่อเมืองนี้ว่า ‘ชื่อของปรากไม่ใช่เรื่องบังเอิญ’ มันเป็นธรณีประตูระหว่างชีวิตบนโลกและสวรรค์ ธรณีประตูที่แคบกว่าที่อื่นมาก….’

ยุคทองของการเล่นแร่แปรธาตุ

ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจอย่างแน่ชัดว่าชื่อเล่นของปรากคือเมืองทองคำมีต้นกำเนิดมาจากอะไร อาจเกี่ยวข้องกับโดมสีทองในโบสถ์แบบบาโรกในเมืองหลวง หรืออาจจะมากกว่านั้น ย้อนกลับไปถึงประเพณีการเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลาง การฝึกเปลี่ยนโลหะพื้นฐานและแร่ธาตุมาตรฐานให้เป็นทองคำ ในช่วงต้นทศวรรษ 1600 ตลอดรัชสมัยของรูดอล์ฟ รัชกาลที่ 2 มีศิลปิน นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์มากมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเล่นแร่แปรธาตุต่างก็หลงใหลในปราก นักเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อเสียงซึ่งเดินบนถนนที่ปูด้วยหินของปราก ได้แก่ John Dee และ Edward Kelley ชาวอังกฤษ นักเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักมากกว่าในด้านงานดาราศาสตร์ของเขา คือ Tycho Brahe (1546 ถึง 1601) จากเดนมาร์ก ซึ่งอาศัยอยู่ในปรากมาเป็นเวลานาน และร่างกายของเขาอยู่ในโบสถ์ Our Lady Before Týn

History of Prague

Back to top button