Története

A város keletkezése

A mondabeli Libuše fejedelemasszony egy régi cseh rege szerint Prágának csillagokig érő hírnevet jósolt. A monda arról is beszámol, hogy Libuše jelölte ki a leendő város helyét is. A történészek a mai Prága területén létrejövő első emberi településeket a neolitikum helyezik. A város valódi története azonban elválaszthatatlan a 870-ben alapítottprágai Vártól, amely a cseh uralkodók székhelye lett.

A múlt jelentős korszakai

Prága fénykora a XIV. század első felére tehető, amikor IV. Károly, Csehország királya és a Német-római Birodalom császára reprezentatív császári székhelyévé, egyúttal pedig a birodalom fővárosává tette.
A város történetének következő kiemelkedő időszakát a XVI. század vége jelenti. A jelentős cseh uralkodó és német-római császár, II. Habsburg Rudolf uralkodása alatt a cseh nagyváros Közép-Európa politikai, társadalmi és kulturális központjának számított.

Prága az újkorban

1918-ban, az első világháború befejezése után Prága lett az új ország – a Csehszlovák Köztársaság fővárosa, 1993-ban pedig az önálló Cseh Köztársaságé.

A város neve

A vár, majd pedig az egész város nevét az első cseh krónikások a Moldván lévő küszöbökről (csehül „práh”) eredeztetik, amelyeken nagy robajjal zubogott keresztül a víz. Ezen a feltevésen kívül azonban még továbbiak is léteznek, kiváltképp a jelenkorból, ám ezek egyelőre még nem terjedtek el túlságosan.

Története

'Fel a tetejéhez' gomb