HISTORIA

Stadens uppkomst

Ryktbarhet som kommer vidröra stjärnorna, såg i en vision Prags framtida storhet den legendariska prinsessan Libuše. Enligt legenden såg hon även den blivande stadens plats. Historikerna daterar den första bebyggelsen i Moldaudalen till yngre stenåldern. Prags verkliga historia är tätt förbunden med Pragsborgen, som grundades år 870 och förblev de tjeckiska härskarnas säte.

Betydelsefulla historiska tidsskeden

Under 1300-talets första hälft nådde Prags storhetstid sin höjdpunkt. Den tjeckiske kungen och tysk-romerske kejsaren Karel IV (Karl IV) gjorde Prag till sitt representativa kejserliga säte och rikets huvudstad. Nästa viktiga tidsperiod i Prags historia kom under 1500-talets slut. Under kejsaren Rudolf II:s styre blev den böhmiska metropolen Centraleuropas politiska, sällskapliga och kulturella centrum.

Nutids historia

År1918, Efter första världskriget, blev Prag förklarad den nya staten – Tjeckoslovakiska republikens – huvudstad, år 1993 den självständiga Tjeckiska republikens huvudstad.

Stadens namn

Enligt de äldsta krönikorna benämndes borgen, och senare hela staden, efter Moldauflodens trösklar – prah – där det dånande vattnet föll. Det finns flera olika teorier som dock inte fått någon fäste.

HISTORIA

Back to top button