Historia

Powstanie miasta

Sławę, która sięgnie gwiazd, przepowiadała Pradze, według starej czeskiej legendy baśniowa księżna Libusza, wyznaczając również miejsce, w którym przyszłe miasto miało się znajdować. Historycy datują moment zasiedlenia dzisiejszej Pragi na epokę neolitu. Jej rzeczywista historia jest jednak ściśle związana z Zamkiem Praskim, założonym w roku 870, będącym siedzibą czeskich władców.

Znaczące okresy w historii miasta

Rzeczywisty rozkwit miasta przypada na pierwszą połowę XIV wieku, kiedy to czeski król i zwierzchnik Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Karol IV uczynił Pragę reprezentatywną siedzibą dworu cesarskiego oraz stolicą cesarstwa. Kolejnym znaczącym okresem w historii Pragi jest koniec XVI wieku. Za panowania słynnego czeskiego władcy, cesarza niemieckiego Rudolfa II Habsburga czeska metropolia stała się centrum życia politycznego, społecznego i kulturalnego Europy Środkowej.

Historia nowożytna

W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Pragę ustanowiono stolicą nowego państwa – Republiki Czechosłowackiej, a w 1993 roku samodzielnej Republiki Czeskiej.

Nazwa miasta

Nazwa zamku, a później również całego miasta, zgodnie z opinią pierwszych czeskich kronikarzy pochodzi od progów na rzece Wełtawie, po których z hukiem przepływała woda. Poza tą teorią istnieje szereg dalszych, wywodzących się zwłaszcza z czasów współczesnych. Te jednak nie są zbyt popularne.

Historia

Back to top button