Dějiny

Praha je hlavní a největší město České republiky. Historie Prahy sahá tisíce let. Během této doby se město rozrostlo z hradu známého jako Vyšehrad do multikulturního hlavního města moderního evropského státu, České republiky.

Počátky města

‚Sláva, která sahá až ke hvězdám‘, tak viděla budoucnost Prahy bájná kněžna Libuše podle staré české pověsti. Právě Libuše určila místo, kde bude budoucí město postaveno.
První osídlení na místě dnešního města historici datují do starší doby kamenné. Skutečná historie města je však úzce spjata s Pražským hradem založeným v roce 870, který se stal po staletí sídlem českých panovníků.

Významná období v historii města

Velký rozmach zaznamenala Praha na počátku 14. století, kdy se z ní stal český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Další důležité období pro město přišlo koncem 16. století. Za vlády českého panovníka a císaře Svaté říše římské Rudolfa II. z rodu Habsburků se česká metropole stala epicentrem politického, společenského a kulturního života ve střední Evropě.

Z nedávné minulosti

V roce 1918, na konci 1. světové války, byla Praha prohlášena hlavním městem nové země – Československé republiky. V roce 1993 se stalo hlavním městem samostatné České republiky.

Jméno města

Název hradu a poté i celého města byl podle prvních českých kronikářů odvozen od prahů na řece Vltavě (česky „prah“ nebo „prah“ je „práh“, odtud „Praha“, český název pro město), přes které se valila voda. Existují další novější teorie o tom, jak město získalo své jméno, ale žádná není příliš přesvědčivá. A to řekl slavný rakouský spisovatel Gustav Meyrink o názvu města: „Pražské jméno není náhodné. Je to práh mezi životem na Zemi a Nebe, mnohem užší práh než na jiných místech…“

Zlatá éra alchymie

Zdá se, že nikdo přesně nechápe, odkud pochází pražská přezdívka Zlaté město. Možná to souvisí se zlatými kopulemi na barokních kostelech hlavního města. Nebo pravděpodobněji navazuje na středověký zvyk alchymie, praxi přeměny standardních obecných kovů a minerálů na zlato. Na počátku 17. století, po celou dobu Rudolfovy vlády, přitahovala Praha plejádu umělců, astronomů, vědců a především alchymistů. Mezi renomované alchymisty, kteří zdobili dlážděné uličky Prahy, patří Angličané John Dee a Edward Kelley. Dalším významným alchymistou, který je znám spíše díky své astronomické práci, byl Tycho Brahe (1546 až 1601) z Dánska, který žil dlouhou dobu v Praze a jehož tělo leží v chrámu Panny Marie před Týnem.

History of Prague

Back to top button