Salla e Teologjisë

Tërheqjet Turistike

Strahov Monastery

Manastiri, i cili u bë i njohur si Manastiri i Strahovit, nuk pati shumë sukses deri në vitin 1143, kur…

Lexo më shumë »
Back to top button